Skip to Content

محتوا با برچسب اسلامی.

وقتی فرهنگ ایرانی-اسلامی در میبد با مدهای غربی حراج می‌شود+عکس
وقتی فرهنگ ایرانی-اسلامی در میبد با مدهای غربی حراج می‌شود+عکس
چندی است که عرضه البسه نامتعارف غربی و ضد فرهنگی دربرخی از فروشگاههای میبد به چشم می خورد که لزوم نظارت بیشتر و جدی تر مسئولین شهر را جهت جمع آوری وجلوگیری از عرضه این البسه و برخورد با متخلفین را می طلبد.
گفتگو با عباس اسلامی تنها مسگر شهرستان میبد
گفتگو با عباس اسلامی تنها مسگر شهرستان میبد
شغل های زرگری، رنگ ریزی و مسگری جزو مشاغل خیلی خوب به حساب می آمد و کسانی که این شغل ها را داشتند دخترانشان خواستگاران زیادی داشت

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد