Skip to Content

محتوا با برچسب اردوهای جهادی.

آغاز طرح هجرت بسیج سازندگی میبد (اردوهای جهادی)
تصاویر:
آغاز طرح هجرت بسیج سازندگی میبد (اردوهای جهادی)
مراسم افتتاحیه طرح هجرت(3) بسیج سازندگی، ویژه شروع دوره های اردوهای جهادی، با حضور مسئولین استان و شهرستان، در دبیرستان نمونه گلمحمدی، برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اردوهای جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اردوهای جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اردوهای جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اردوهای جهادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد