Skip to Content

محتوا با برچسب اراضی میبد.

9 هکتار از اراضی میبد، زیر کشت زعفران است
فرماندار میبد:
9 هکتار از اراضی میبد، زیر کشت زعفران است
فرماندار میبد گفت: با توجه به اهمیت کشت گیاهان کم آبخواه، 9 هکتار از اراضی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اراضی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اراضی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اراضی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اراضی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد