Skip to Content

محتوا با برچسب اداره ورزش و جوانان میبد.

اوقات فراغت امسال در رشته های مختلف ورزشی
اداره ورزش و جوانان میبد برگزار میکند:
اوقات فراغت امسال در رشته های مختلف ورزشی
اداراداره ورزش و جوانان میبد با همکاری هیئتهای ورزشی شهرستان کلاسهای اوقات فراغت در رشته های مختلف در 5 سالن ورزشی(شهیدیه، تلاش، شهیدچمران، شهدای میبد و تربیت مهرجرد) برگزار میکند
استخر شهیدیه میبد و مشکلات پیش رو / دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژه استخر شهیدیه
در گفتگو با رئیس اداره ورزش و جوانان میبد بررسی شد:
استخر شهیدیه میبد و مشکلات پیش رو / دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژه استخر شهیدیه
... از اولویت های این اداره در سال 94 را تکمیل این استخر دانست و از بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه دعوت بعمل آورد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اداره ورزش و جوانان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اداره ورزش و جوانان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اداره ورزش و جوانان میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد