Skip to Content

محتوا با برچسب اداره ارشاد میبد.

فراخوان شناسایی هنرمندان، شاعران و نویسندگان شهرستان میبد
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میبد؛
فراخوان شناسایی هنرمندان، شاعران و نویسندگان شهرستان میبد
فراخوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میبد به منظور جمع آوری و بروز نمودن بانک اطلاعاتی اهالی فرهنگ و هنر شهرستان میبد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اداره ارشاد میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اداره ارشاد میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اداره ارشاد میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اداره ارشاد میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد