Skip to Content

محتوا با برچسب احمد یوسفی عمویی.

افت سالانه 43 سانتی‌متری آب سفره‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان/ سالانه 135 درصد ظرفیت منابع آب های یزد برداشت می شود
رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد:
افت سالانه 43 سانتی‌متری آب سفره‌های زیرزمینی دشت یزد-اردکان/ سالانه 135 درصد ظرفیت منابع آب های یزد برداشت می شود
رئیس اداره منابع آب منطقه شمالی یزد گفت: افت سطح آب سفره های آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان بطور متوسط سالیانه 43 سانتی متر می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب احمد یوسفی عمویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب احمد یوسفی عمویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب احمد یوسفی عمویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب احمد یوسفی عمویی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد