Skip to Content

محتوا با برچسب ابوذر.

سلمان و ابوذر فاسد نمی‌شوند،فکری به حال طلحه و زبیر کنید
حسین قدیانی :
سلمان و ابوذر فاسد نمی‌شوند،فکری به حال طلحه و زبیر کنید
رسانه‌هایی که لوگوی خود را یک روز با رنگ کروات جان کری ست می‌کنند و دگر روز با پرچم تروریست‌های تکفیری، باید هم سپاه را بزنند!
به جای آقازاده زبیر، به آرم «لااله الاالله» مشکوک شده‌اند!
به جای آقازاده زبیر، به آرم «لااله الاالله» مشکوک شده‌اند!
اینک به جای بعثی‌ها، بعضی‌ها می‌خواهند بچه‌ها را قیچی کنند! به گوشی برادر؟ به جای گیر دادن به طلحه و زبیر، بند کرده‌اند به سلمان و ابوذر. خود سلمان و خود ابوذر! مبارزه با فسادشان را نگاه کن!

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ابوذر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ابوذر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ابوذر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد