Skip to Content

محتوا با برچسب ابتدایی.

انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارگر: سیگار وقلیان دروازه ورودبه موادمخدر هستند
انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارشناس پیشگیری از اعتیاد گفت: دروازه ی ورود به مواد مخدر، سیگار و قلیان بوده و چوب مرطوب قلیان قارچ تولید می کند و حتی بیماری هیپاتیت به راحتی از طریق دود قلیان منتقل می شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ابتدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ابتدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ابتدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ابتدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد