Skip to Content

محتوا با برچسب آژیر قرمز.

وقتی بدحجاب‌ها، داعیه دار ترویج فرهنگ میبد می‌شوند، باید فاتحه فرهنگمان را بخوانیم!
این ره که تو می‌روی به ترکستان است!
وقتی بدحجاب‌ها، داعیه دار ترویج فرهنگ میبد می‌شوند، باید فاتحه فرهنگمان را بخوانیم!
آرم «شهر خورشید» بر لباس خانم های بدحجابی چسبیده بود، که داعیه دار ترویج فرهنگ میبد بودند؛ همان فرهنگ نابی که پایبندی به دستور دین در رابطه با رعایت حجاب اسلامی آن‌هم از نوع حجاب برتر،‌ از بدیهیات آن به شمار می‌آيد.
آيا آژیر قرمز به صدا درمی‌آيد؟!
در حاشیه توصیه آیت‌الله اعرافی؛
آيا آژیر قرمز به صدا درمی‌آيد؟!
تاکید بر وجود گشت مقابله با بدحجابی و برطرف‌کردن کاستی‌ها در این زمینه، نشان می‌دهد که پاسداری از اصالت‌های هویتی و دینی مردم باید در اولویت کار دستگاه‌های اجرایی و قشرهای گوناگون قرار گیرد و افزون بر ضرورت تلاش آحاد مردم در این زمینه از جمله برای...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آژیر قرمز.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آژیر قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آژیر قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آژیر قرمز.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد