Skip to Content

محتوا با برچسب آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

تاکنون هیچ مورد از بیماری آنفلوانزا در استان یزد مشاهده نشده است
تاکنون هیچ مورد از بیماری آنفلوانزا در استان یزد مشاهده نشده است
رئیس شبکه دامپزشکی یزد گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان پایش مستمر این بیماری در دستورکار دامپزشکی می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آنفلوانزای فوق حاد پرندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد