Skip to Content

محتوا با برچسب آموزشگاه شهید رحیمدل.

زنگ مهر عاطفه ها در مدارس میبد به صدا درآمد+ تصاویر
با حضور مسئولان و دانش آموزان
زنگ مهر عاطفه ها در مدارس میبد به صدا درآمد+ تصاویر
جشن مهر عاطفه ها با دستان پرمهر دانش آموزان به صورت نمادین در آموزشگاه شهید رحیمدل میبد برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزشگاه شهید رحیمدل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آموزشگاه شهید رحیمدل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آموزشگاه شهید رحیمدل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آموزشگاه شهید رحیمدل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد