Skip to Content

محتوا با برچسب آموزش پرورش.

اردوگاه بنستان ظرفیتی مناسب برای کل استان می باشد+ تصاویر
آیت الله اعرافی در جلسه شورای آموزش و پرورش میبد:
اردوگاه بنستان ظرفیتی مناسب برای کل استان می باشد+ تصاویر
آیت الله اعرافی در جلسه شورای آموزش و پرورش میبد گفت : اردوگاه بنستان ظرفیتی مناسب برای کل استان است و باید همه مسئولین استان و شهرستان در تکمیل زیرساختهای آن تلاش کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزش پرورش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آموزش پرورش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آموزش پرورش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آموزش پرورش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد