Skip to Content

محتوا با برچسب آمانو.

پیامدهای خطرآفرین گزارش اخیر آژانس/ امتیاز نقد و حلوای نسیه!
یادداشت؛
پیامدهای خطرآفرین گزارش اخیر آژانس/ امتیاز نقد و حلوای نسیه!
چنانچه توافق مورد نظر «شفاهی» بوده است، چگونه می‌توان «قول‌شفاهی» حریفی را پذیرفت که بارها نشان داده است به تعهدات «کتبی» خود نیز پایبند نبوده و نیست؟!
روز فشرده هسته‌ای؛ آمانو در تهران؛ وزرای ۱+۵ در وین/مرورسرنوشت بی‌سرانجام «طلا»ی ایران در «توافق ژنو»
لحظه به لحظه با مذاکرات هسته‌ای وین
روز فشرده هسته‌ای؛ آمانو در تهران؛ وزرای ۱+۵ در وین/مرورسرنوشت بی‌سرانجام «طلا»ی ایران در «توافق ژنو»
تا قبل از توافق ژنو، حفره‌ای طلایی در اختیار ایران بود برای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی. اما عدم دقت کافی در نحوه نگارش «امتیار تعلیق تحریم حوزه طلا»، این فرصت طلایی را سوزاند.
توافق آتی با ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی را می‌دهد
ادعای آمانو:
توافق آتی با ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی را می‌دهد
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که توافق آتی با ایران اجازه دسترسی به سایت‌های نظامی را می‌دهد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آمانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آمانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آمانو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد