Skip to Content

محتوا با برچسب آمار ازواج.

یزدی ها پایین ترین آمار ازدواج را به نام خود ثبت کردند
با کسب جایگاه بیست و سومی کشور:
یزدی ها پایین ترین آمار ازدواج را به نام خود ثبت کردند
مدیر کل ثبت احوال استان یزد با اشاره به نرخ 8.5 درصدی ازدواج در استان گفت: یزد از لحاظ شاخص ازدواج در سال جاری در جایگاه 23‌ام کشور است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آمار ازواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آمار ازواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آمار ازواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آمار ازواج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد