Skip to Content

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

دیوانه است! کاری به کارش نداشته باشید!
گفت و شنود؛
دیوانه است! کاری به کارش نداشته باشید!
خب اگر فرانسوی ها از آلوده بودن خون ها اطلاع نداشتند چرا از سال 87 تا کنون خسارت وارده به ایران را جبران نکرده اند؟ چرا فابیوسی که از یک پدر و مادر یهودی متولد شده سالانه به اسرائیل کمک می کند ولی بدهی خود به ایران را پرداخت نمی کند؟
شهادت امام موسی صدر را باور نمی‌کنم
گفتگوی آفتاب یزد با مردی که مرداد سال ۵۷ حامل پیام ایران برای امام...
شهادت امام موسی صدر را باور نمی‌کنم
می‌گوییم شاد‌ترین روز زندگانی‌ات؟ می‌گوید: روزی که چهره به چهره با امام موسی صدر مواجه شدم و می‌گوییم اگر به فرض محال هم اکنون از در خانه وارد شود؟ می‌گوید: قطعا سجده شکر به جای خواهم آورد و دست و رویش را خواهم بوسید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آفتاب یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد