Skip to Content

محتوا با برچسب آسیب های اجتماعی.

مشارکت جوانان میبدی جهت کنترل آسیب های اجتماعی
در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد مطرح شد؛
مشارکت جوانان میبدی جهت کنترل آسیب های اجتماعی
معاون فرماندار میبد مشارکت جوانان در حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی جامعه را با تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد خواستار شد.
«چشم و هم‌چشمی و پایین بودن آستانه تحمل» ریشه بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی
فرماندار میبد مطرح کرد؛
«چشم و هم‌چشمی و پایین بودن آستانه تحمل» ریشه بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی
فرماندار شهرستان میبد گفت: چشم و هم‌چشمی و پایین بودن آستانه تحمل ریشه بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی بوده كه با آموزش صحیح مي‌توان اين آسیب‌ها را به حداقل رساند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آسیب های اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آسیب های اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آسیب های اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آسیب های اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد