Skip to Content

محتوا با برچسب آسیاب های آبی.

هزینه 450 میلیون تومانی برای احیاء خانه تاریخی آیت‌الله حائری/ میبد، شهر آسیاب های آبی است
فرماندار میبد:
هزینه 450 میلیون تومانی برای احیاء خانه تاریخی آیت‌الله حائری/ میبد، شهر آسیاب های آبی است
حسین فلاح در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر گفت: خانه تاریخی مرحوم آیت‌الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، فرصتی بزرگ را در معرفی شهرستان میبد برای ما فراهم می‌کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آسیاب های آبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آسیاب های آبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آسیاب های آبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آسیاب های آبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد