Skip to Content

محتوا با برچسب آزمایشگاه.

بیمارستان میبد مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی شد+ تصاویر
به همت بانوی خیر میبدی؛
بیمارستان میبد مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی شد+ تصاویر
به همت بانوی خیر میبدی آزمایشگاه بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد به دستگاه‌های پیشرفته تشخیصی طبی آزمایشگاهی مجهز شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزمایشگاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزمایشگاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آزمایشگاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آزمایشگاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد