Skip to Content

محتوا با برچسب آزمایش.

آزمایش و مشاوره ژنتیک برای میبدی ها رایگان شد/ شهرداری با افراد متخلفی که باعث سدمعبر می شوند قاطعانه برخورد کند
سیدمحسن فلاح معاون فرماندار میبد:
آزمایش و مشاوره ژنتیک برای میبدی ها رایگان شد/ شهرداری با افراد متخلفی که باعث سدمعبر می شوند قاطعانه برخورد کند
مرکز ژنتیک میبد به عنوان مرکز پایلوت در کشور معرفی شده و شهروندان می توانند آزمایش ها و مشاورهای ژنتیک را به صورت رایگان از این مرکز دریافت کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزمایش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزمایش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آزمایش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آزمایش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد