Skip to Content

محتوا با برچسب آزادمنش.

اعلام گزینه‌های شورای شهر میبد برای انتخاب شهردار
اعلام گزینه‌های شورای شهر میبد برای انتخاب شهردار
عضو شورای اسلامی شهر میبد با اشاره به لزوم انتخاب شهرداری آشنا به امور شهری برای میبد، گفت: شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید میبد گزینه‌های متعددی را در نظر دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آزادمنش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد