Skip to Content

محتوا با برچسب آرایشگاه زنانه.

فعالیت قریب به 200 آرایشگاه زنانه بدون مجوز در میبد/ با حضور بازرسین زن، طرح ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه اجرا می شود
رئیس اداره صمت میبد:
فعالیت قریب به 200 آرایشگاه زنانه بدون مجوز در میبد/ با حضور بازرسین زن، طرح ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه اجرا می شود
رئیس اداره صمت میبد گفت: در راستای شکایت ها و گزارش های مردمی، با هماهنگی نمایندگانی از فرمانداری، مرکز بهداشت، اتاق اصناف و اماکن آرایشگاه های زنانه میبد ساماندهی و نظارت خواهند شد.
آرایشگاه های مجاز شهر میبد را بشناسیم
اتاق اصناف میبد:
آرایشگاه های مجاز شهر میبد را بشناسیم
اتاق اصناف میبد، در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای شهروندان، اقدام به انتشار لیست آرایشگاه های مجاز زنانه شهر میبد، کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آرایشگاه زنانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آرایشگاه زنانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آرایشگاه زنانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آرایشگاه زنانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد