Skip to Content

محتوا با برچسب آب و جارو.

«آب و جارو» ی معابر گردشگری شهر بدست مسئولین میبد
تصاویر:
«آب و جارو» ی معابر گردشگری شهر بدست مسئولین میبد
بمناسبت روزگردشگری، برنامه ای با عنوان «آب و جارو» برگزار شد که مسئولین میبدی در حرکتی نمادین همگام با شهروندان به پاکسازی مسیرهای گردشگری بافت تاریخی میبد پرداختند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب و جارو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب و جارو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب و جارو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آب و جارو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد