Skip to Content

محتوا با برچسب آب و جارو.

«آب و جارو» ی معابر گردشگری شهر بدست مسئولین میبد
تصاویر:
«آب و جارو» ی معابر گردشگری شهر بدست مسئولین میبد
بمناسبت روزگردشگری، برنامه ای با عنوان «آب و جارو» برگزار شد که مسئولین میبدی در حرکتی نمادین همگام با شهروندان به پاکسازی مسیرهای گردشگری بافت تاریخی میبد پرداختند.