Skip to Content

محتوا با برچسب آب شرب.

مسئولین مشکل «آب شرب» مردم میبد را حل کنند
آیت الله اعرافی:
مسئولین مشکل «آب شرب» مردم میبد را حل کنند
 تاکید آیت الله اعرافی بر رفع مشکل آب شرب شهروندان نوشتن پست الكترونيكي چاپ بازدید: ۳۲ | تاریخ انتشار: يكشنبه ، ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ، ۱۸:۲۴ | شناسه مطلب: ۶۹۹۱ | حضرت آیت الله اعرافی در پیامی خطاب به سازمان محترم آب و شهرداری محترم میبد مبنی بر رسیدگی و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آب شرب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد