بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب گمنامی.

مراسم حس گمنامی با روایتگری رجب کارگر/ پوستر
حس
مراسم حس گمنامی با روایتگری رجب کارگر/ پوستر
مراسم حس گمنامی این هفته با روایتگری رجب کارگر چهارشنبه 95/6/17 در سالن بسیج شهرداری ساعت 20:45 برگزار می شود.
حـس گمنـــامے
حـس گمنـــامے
مراسم این هفته حـس گمنـــامے باروایتگری رزمنده دفاع مقدس حسین فلاح در سالن شهدای بسیج برگزار می شود.
مراسم حس گمنامی با روایتگری حاج قاسم زارعی/ پوستر
ح
مراسم حس گمنامی با روایتگری حاج قاسم زارعی/ پوستر
مراسم حس گمنامی این هفته با روایتگری حاج قاسم زارعی در سالن شهدای بسیج برگزار می شود.
مراسم حس گمنامی با روایتگری یوسف معصومی/ پوستر
ح
مراسم حس گمنامی با روایتگری یوسف معصومی/ پوستر
مراسم هفتگی حس گمنامی با روایتگری رزمنده دفاع مقدس این هفته در سالن شهدای بسیج شهرداری برگزار می شود.
مراسم حس گمنامی با روایتگری حاج احمد محسنی فر/ پوستر
مراسم حس گمنامی با روایتگری حاج احمد محسنی فر/ پوستر
مراسم حس گمنامی با روایتگری حاج احمد محسنی فر همراه با پخش مستند شهید محسنی فر در سالن شهدای شهرداری برگزار می گردد.
مراسم حس گمنامی با روایتگری رزمنده دفاع مقدس محمدعلی دهقانی/ پوستر
حس گمنامی؛
مراسم حس گمنامی با روایتگری رزمنده دفاع مقدس محمدعلی دهقانی/ پوستر
مراسم حس گمنامی امشب چهارشنبه 95/5/6 با روایتگری رزمنده دفاع مقدس محمدعلی دهقانی در سالن شهدای شهرداری برگزار می شود.