بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب کمالوندی.

خدمات هسته ای شهید فخری زاده برای کشور، برجسته است
کمالوندی:
خدمات هسته ای شهید فخری زاده برای کشور، برجسته است
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: شهید فخری زاده دانشمند فرهیخته و نخبه ای بود که تخصص هسته ای وی در صنعت دفاعی کشور در پدافند هسته ای منشا خدمات برجسته ای شد.
سه کشور در افشای اطلاعات هسته‌ای ایران نقش داشتند
کمالوندی در متن و حاشیه:
سه کشور در افشای اطلاعات هسته‌ای ایران نقش داشتند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره درز اطلاعات محرمانه کشورمان، عنوان داشت: آژانس گفته که درز اطلاعات از جانب او نبوده است.