بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب پروژه مخابراتی.

بهره برداری 11 پروژه مخابراتی در میبد به مناسبت دهه فجر
رئیس مخابرات شهرستان میبد مطرح کرد
بهره برداری 11 پروژه مخابراتی در میبد به مناسبت دهه فجر
رئیس مخابرات شهرستان میبد گفت: در دهه فجر، 7 پروژه مخابراتی در میبد و 4 پروژه مخابراتی در ندوشن به بهره برداری می رسد.
هفت پروژه مخابراتی در میبد به بهره برداری خواهد رسید
هفت پروژه مخابراتی در میبد به بهره برداری خواهد رسید
سرپرست مخابرات استان یزد پروژه های مخابراتی آماده بهره برداری به مناسبت دهه فجر در میبد را هفت پروژه با سرمایه گذاری 8 میلیارد و 520 میلیارد ریال دربخش های بفروئیه و ندوشن و روستاهای حجت و بیده اعلام کرد.