بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب جرثقیل مسجدالحرام.

روی دیگر حادثه 11 سپتامبر، اینبار در مکه ی مکرمه
چه کسی جرثقیل مسجد الحرام را واژگون کرد؟
روی دیگر حادثه 11 سپتامبر، اینبار در مکه ی مکرمه
بررسی گزارش های ثبت شده آب و هوایی مکه مکرمه در ساعت وقوع حادثه نشان می دهد که سرعت باد در این شهر در ۱۱ سپتامبر هیچگاه به بیش از ۲۲ کیلومتر بر ساعت نرسیده است.جهت وزش هم با جهت واژگونی یکی نبود.