بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب جاده فولا آلیاژی.

جاده «فولاد آلیاژی به نیوک میبد» هر روز آبستن یک حادثه مرگبار است!
به دلیل عرض کم و نداشتن استاندارد جاده؛
جاده «فولاد آلیاژی به نیوک میبد» هر روز آبستن یک حادثه مرگبار است!
بخشدار ندوشن گفت: جاده فولاد آلیاژی_ نیوک با توجه به عرض کم جاده و غیر استاندارد بودن آن باعث بروز حوادث ناگوار طی سالیان اخیر شده است.