بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب تاکسی هوشمند.

سامانه تاکسی هوشمند بانوان در میبد راه‌اندازی شد
با حضور جمعی از مدیران شهری؛
سامانه تاکسی هوشمند بانوان در میبد راه‌اندازی شد
نخستین آژانس حمل و نقل هوشمند ویژه بانوان با همکاری بهزیستی و با حضور جمعی از مدیران شهری در میبد افتتاح شد.