بازگشت به صفحه کامل

کاهش تولید گوشت قرمز در کشور؛

یزد؛ تولیدکننده برتر گوشت شتر بعد از سیستان بلوچستان


بر اساس گزارش های رسمی، در تابستان امسال بیش از دو هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه های استان یزد تولید شده است.

به گزارش میبدخبر، بر اساس گزارش مرکز آمار کشور در تابستان سال جاری 35 هزار و 725 راس گوسفند  در کشتارگاه‌های استان ذبح و 812 هزار تن گوشت گوسفندی تولید شده است.

بر اساس این گزارش در تابستان امسال 28 هزار و 758 راس بز و بزغاله در کشتارگاه های استان ذبح و بیش از 526 تن گوشت قابل مصرف حاصل شده است.

همچنین ذبح یک هزار و 872 راس گاو گوساله تولید 533 تن گوشت را در استان یزد به همراه داشته است.

علاوه بر این در تابستان امسال بیش از 214 تن گوشت شتر در نتیجه ذبح 848 شتر در کشتارگاه های استان تولید شده است و از این نظر استان یزد با سهم 17/8 درصدی بعد از استان سیستان بلوچستان بیشترین میزان تولید گوشت شتر را داشته است.

از این رو مجموعاً در تابستان امسال بیش از دو هزار تن گوشت قرمز در در کشتارگاه های استان یزد تولید شده است.

کاهش تولید گوشت قرمز در سطح کشور

بر اساس نتايج اين طرح وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور در فصل تابستان ١٣٩٧ جمعاً ٩٩ هزار تن گزارش شده است كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با ٥٦,١ هزار تن وزن لاشه (٥٦.٦ درصد)، گوسفند و بره با ٣٢.٥ هزار تن (٣٢.٨ درصد)، بز و بزغاله با ٨.٣ هزار تن (٨.٤ درصد) و ساير انواع دام‌ها با ٢.٢٥ هزار تن (٢.٢ درصد) از كل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

مقايسه عملكرد كشتارگاه‌هاي كشور در تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ١٣٩٦ مؤيد کاهش ١١ درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور است. کاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره ٢٣ درصد و برای بز و بزغاله ١٩ درصد بوده است.

همچنين مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر ٢٩ درصد كاهش و براي گاوميش و بچه گاوميش ١١ درصد افزايش داشته است، اين مقدار براي گاو و گوساله تغييرات محسوسي نداشته است.

انتهای پیام/

یزدرسا
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.