بازگشت به صفحه کامل


مواظب فتنه ی جدید باشیم


در بحث استراتژی، چینش «فتنه» و ایجاد بحران بزرگ، یکی از مهم ترین راهبردها، برنامه ریزی و اجرای گام به گام و نرم می باشد.

میبد خبر، «حجت الاسلام و المسلمین حمید طالب پور اردکانی» در طی یادداشتی، نوشت:

رفقا! به نظر می رسد قطعه ای از پازل دشمن با استفاده از مهره های داخلی وبرنامه ریزی و تدارکات بلند و میان مدت خارجی، شروع شده ودر مرحله ی اول به قصد تشویش اذهان جامعه وایجاد تشنج روانی در فکر وخیال مردم با بزرگ نمایی، به القاء این نکته می پردازند که دیگر مسئولین نظام اسلامی ، قابل  اعتماد نیستند واز عدالت ، ساده زیستی خارج شده وتقوا وسفارشهای اسلام رخت بربسته است.

در همین راستا وبا تمرکز بر مفاسد اقتصادی  بویژه آنها که برای مردم حساسیت بیشتری ایجاد می کند، هر روز پرونده وموضوع جدیدی از اختلاس، کلاهبرداری، کسب اموال غیر مشروع و دریافت حقوق های نجومی و از این دست مفاسد در کشوری که به نام اسلام است را مطرح می کنند تا باورها و اعتماد ملت را سست کرده ، پایه های انقلابی که این همه خون شهید وجانباز و رنج کشیده برای ایجاد وحفظش هزینه شده است را متزلزل واز درون نابود کنند.

البته مفاسد وانحرافات اجتماعی واقتصادی بسیار مذموم وناپسند بوده ، هرگونه اضرار وتصرف در مال غیر، مطابق احکام اسلامی حرام وطرف مقابل ضامن است وباید مورد مؤاخذه وعقاب وتنبیه شدید قرار گیرد.

اما اجرای حکم، توسط دادگاه عدل اسلامی یک مطلب است  ونکته ای که به نظر مهمتر است توجه به اینکه در این موقعیت، ما با ترویج خط سیر دشمن  ودامن زدن به توسعه ی نا امیدی وبی اعتمادی به نظام محبوب اسلامی که با وجود همه ی نقایصش ، هنوز نظیرش در جهان نیست.

حواسمان باشد که در میدان دشمن و پازل طراحی شده ی او بازی نکنیم وخدای نکرده به خودی گل نزنیم.

اردکان خبر
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.