بازگشت به صفحه کامل


عیادت معاون صنایع دستی کشور از زیلو باف برجسته شهرستان


به گزارش "میبدخبر"،آقای محمد علی غنی پور میبدی از صنعتگران برجسته زیلوبافی میبد است که نقش مهمی در احیای این هنرصنعت در شهرستان میبد داشته است. وی از کودکی و نزد پدر خود هنر صنعت زیلو بافی را فرا گرفته است. آقای غنی پور چند روزی است که به علت کسالت در بیمارستان بستری شده و امیدواریم هر چه زود تر بهبودی کامل برای ایشان حاصل گردد.  

به گزارش "میبدخبر"،آقای محمد علی غنی پور میبدی از صنعتگران برجسته زیلوبافی میبد است که نقش مهمی در احیای این هنرصنعت در شهرستان میبد داشته است. وی از کودکی و نزد پدر خود هنر صنعت زیلو بافی را فرا گرفته است.

آقای غنی پور چند روزی است که به علت کسالت در بیمارستان بستری شده و امیدواریم هر چه زود تر بهبودی کامل برای ایشان حاصل گردد.
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.