بازگشت به صفحه کامل

آمریکا عامل اصلی فتنه ها و بحران های منطقه به روایت فیلم الیور استون


سکانسی از فیلم w2008 به کارگردانی الیور استون که راز فتنه ها و بحران های منطقه را در دفتر رئیس جمهور آمریکا تشریح می کند.

سکانسی از فیلم w2008 به کارگردانی الیور استون که راز فتنه ها و بحران های منطقه را در دفتر رئیس جمهور آمریکا تشریح می کند.Loading the player...

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.